• Chương trình đào tạo chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân: Kỹ năng chuyên viên quan hệ khách hàng

  Chương trình đào tạo chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân: Kỹ năng chuyên viên quan hệ khách hàng

  Quản lý quan hệ khách hàng hay CRM (tiếng Anh: Customer relationship management) là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Các mục tiêu tổng thể là...

   30 p itc 29/11/2018 248 1

 • Chương trình đào tạo chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân: Giới thiệu chương trình đào tạo

  Chương trình đào tạo chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân: Giới thiệu chương trình đào tạo

  Trong những năm qua, MB luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao từ 30%-70%/năm đối với hầu hết các chỉ tiêu hoạt động. Tính đến cuối năm 2010, MB có vốn điều lệ 5.300 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 69.000 tỷ đồng, gần 2500 nhân viên với khoảng 110 điểm giao dịch và hệ thống ATM tại hầu hết các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc. Bên cạnh đó, MB đã...

   19 p itc 29/11/2018 254 1

 • Quản trị rủi ro tài chính: Chiến lược ứng dụng giao sau trong thực tiễn

  Quản trị rủi ro tài chính: Chiến lược ứng dụng giao sau trong thực tiễn

  Mối quan hệ giữa TT giao ngay và giao sau Quá trình mua giao sau được gọi là thực hiện vị thế mua. Bán $ Lợi nhuận Mua Thời gian Mối quan hệ giữa TT giao ngay và giao sau Một người bán giao sau với ý định mua chúng lại sau đó ở một mức giá thấp hơn để kiếm lời được gọi là vị thế bán. Các nhà giao dịch có thể bán giao sau cho dù họ không sở...

   27 p itc 03/01/2013 322 2

 • Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn

  Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn

  Hoán đổi là một sản phẩm phái sinh tài chính bao gồm hai bên giao dịch thực hiện một chuỗi các thanh toán cho bên còn lại vào những ngày cụ thể. Các loại hoán đổi Có tất cả bốn loại hoán đổi cơ bản dựa trên tài sản hóa cơ sở 1. Hoán đổi tiền tệ 2. Hoán đổi lãi suất 3. Hoán đổi chứng khoán 4. Hoán đổi hàng hóa Đặc điểm của một...

   42 p itc 03/01/2013 383 3

 • Quản trị rủi ro tài chính: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân

  Quản trị rủi ro tài chính: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân

  Mô hình định giá quyền chọn – Công thức toán sử dụng những nhân tố tác động đến giá quyền chọn làm dữ liệu đầu vào để tính toán ra giá trị hợp lý lý thuyết của quyền chọn Mô hình nhị phân một thời kỳ Mô hình nhị phân nghĩa là tính đến trường hợp giá cổ phiếu hoặc tăng lên hoặc giảm xuống với những khả năng xảy ra khác nhau....

   48 p itc 03/01/2013 753 2

 • Quản trị rủi ro tài chính: Định giá quyền chọn mô hình Black-Scholes

  Quản trị rủi ro tài chính: Định giá quyền chọn mô hình Black-Scholes

  Mô hình định giá quyền chọn nhị phân hội tụ vào một giá trị cụ thể trong giới hạn. Mô hình nhị phân được gọi là mô hình thời gian rời rạc. Khi thời gian trôi đi, giá cổ phiếu nhảy từ mức này sang một trong hai mức tiếp theo. Tuy nhiên, trong thực tế thì thời gian trôi đi không ngừng và giá cổ phiếu nói chung chỉ thay đổi với những gia số...

   16 p itc 03/01/2013 355 2

 • Quản trị rủi ro tài chính: Các nguyên lý định giá kỳ hạn và giao sau

  Quản trị rủi ro tài chính: Các nguyên lý định giá kỳ hạn và giao sau

  Các nguyên lý định giá kỳ hạn và giao sau Giá cả và giá trị • Trong một thị trường hiệu quả, giả cả của tài sản luôn luôn bằng giá trị kinh tế thực của tài sản đó. • Giá trị của tài sản chính là hiện giả của dòng tiền nhận được từ tài sản trong tương lai. • Hợp đồng giao sau hoặc kỳ hạn không phải là một loại tài sản với...

   12 p itc 03/01/2013 497 2

 • Quản trị rủi ro tài chính: Nguyên lý định giá quyền chọn

  Quản trị rủi ro tài chính: Nguyên lý định giá quyền chọn

  Khái niệm cơ bản và thuật ngữ S0 = giá cổ phiếu hiện tại X = giá thực hiện T = thời gian cho đến khi đáo hạn. r = lãi suất phi rủi ro. ST = giá cổ phiếu ở thời điểm đáo hạn quyền chọn, tức là sau khoảng thời gian T. C(S0,T,X) = giá quyền chọn mua với giá cổ phiếu hiện tại là S0, thời gian cho đến lúc đáo hạn là T, giá thực hiện là X. P(S0,T,X)...

   50 p itc 03/01/2013 372 2

 • Quản trị rủi ro tài chính: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

  Quản trị rủi ro tài chính: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

  Thuật ngữ và khái niệm C = giá quyền chọn mua hiện tại P = giá quyền chọn bán hiện tại So = giá cổ phiếu hiện tại T = thời gian đến khi đáo hạn, dưới dạng phân số theo năm X = giá thực hiện St = giá cổ phiếu khi đáo hạn quyền chọn

   40 p itc 03/01/2013 472 3

 • Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau

  Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau

  Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận giữa hai bên, người mua và người bán, trong đó yêu cầu giao một hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai với giá cả đã đồng ý ngày hôm nay. Hợp đồng giao sau là một hợp đồng kỳ hạn đã được tiêu chuẩn hóa, chúng được giao dịch trên một sàn giao dịch và được điều chỉnh theo thị trường hằng ngày...

   34 p itc 03/01/2013 428 2

 • Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường quyền chọn

  Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường quyền chọn

  Sự hình thành và phát triển của thị trường quyền chọn. Đầu tiên thập niên 1900, một nhóm các công ty gọi là Hiệp hội các Nhà môi giới và Kinh doanh quyền chọn mua và quyền chọn bán đã thành lập thị trường các quyền chọn. Có tính chất là một thị trường OTC nên tồn tại nhiều khuyết điểm: không có tính thanh khoản, rủi ro tín dụng rất cao,...

   55 p itc 03/01/2013 371 2

 • NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

  NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

  Khái niệm về tín dụng là quan hệ chuyển giao quyền sử dụng vốn lẫn nhau giữa người đi vay và người cho vay trên nguyên tắc có hoàn trả. Quan hệ tín dụng dựa trên nền tảng của sự tin tưởng nhau giữa các chủ thể. Là quan hệ tín dụng giữa các nhà sản xuất kinh doanh được thực hiện dưới hình thức mua bán chịu các khoản vật liệu hay nguyên...

   125 p itc 12/12/2012 309 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số