Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng - Phan Thị Thanh Hà

Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng nhằm giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về tiền tệ - tín dụng, ngân hàng và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường, vận dụng những kiến thức được học để nhận thức các môn chuyên ngành tốt hơn, có nhận thức đúng đắn về chế độ tiền tệ và lưu thông tiền tệ ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.