• Bài giảng Hệ điều hành: Hệ thống tệp - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Hệ thống tệp - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng "Hệ điều hành: Hệ thống tệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập tin, thuộc tính file, cấu trúc thư mục, quản lý khối trong ổ đĩa cứng, cấp phát móc nối, cấp phát móc nối, quản lý không gian trống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p itc 26/05/2020 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Quản lý nhập xuất - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Quản lý nhập xuất - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng "Hệ điều hành: Quản lý nhập xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại thiết bị nhập xuất, bộ điều khiển thiết bị, phần mềm độc lập thiết bị, hệ thống vào ra đĩa, cấu trúc đĩa từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p itc 26/05/2020 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Quản lý bộ nhớ - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Quản lý bộ nhớ - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng "Hệ điều hành: Quản lý bộ nhớ" cung cấp cho người học các kiến thức: Kết buộc địa chỉ, không gian địa chỉ logic và địa chỉ vật lý, đơn vị quản lý bộ nhớ, các cấu trúc cơ bản của chương trình, cấu trúc tuyến tính, cấu trúc động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p itc 26/05/2020 8 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Bế tắc - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Bế tắc - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng "Hệ điều hành: Bế tắc" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hệ thống, điều kiện cần để có bế tắc, đồ thị phân phối tài nguyên, giải quyết bế tắc, tránh bế tắc, thuật toán đồ thị cấp phát tài nguyên, phát hiện bế tắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p itc 26/05/2020 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Tương tranh và đồng bộ - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Tương tranh và đồng bộ - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Tương tranh và đồng bộ cung cấp cho người học các kiến thức: Tương tranh và đồng bộ, bài toán sản xuất – tiêu thụ, tiến trình sản xuất, tiến trình tiêu thụ, giải pháp cho miền găng, giải pháp thứ nhất cho hai tiến trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p itc 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Điều phối tiến trình - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Điều phối tiến trình - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng "Hệ điều hành: Điều phối tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: CPU Scheduling, basic concepts, scheduling criteria, scheduling algorithms. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên nagnfh Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   49 p itc 26/05/2020 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Tiến trình - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Tiến trình - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành: Tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình là gì, trạng thái của tiến trình, khối điều khiển tiến trình (PCB), thao tác trên tiến trình, điều phối (lập lịch) tiến trình, truyền thông liên tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p itc 26/05/2020 5 0

 • Bài giảng Đại cương về mục tiêu, biến số và phân tích số liệu - Lưu Ngọc Hoạt

  Bài giảng Đại cương về mục tiêu, biến số và phân tích số liệu - Lưu Ngọc Hoạt

  Bài giảng Đại cương về mục tiêu, biến số và phân tích số liệu trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa biến số, thống kê mô tả, tổng hợp số liệu với các biến định tính, tổng hợp số liệu với các biến định lượng, thống kê suy luận,.... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   27 p itc 27/04/2020 17 0

 • Bài giảng Giải tích hàm

  Bài giảng Giải tích hàm

  Đây là tóm tắt một số nội dung lí thuyết và danh sách bài tập dùng cho môn MTH10403 Giải tích hàm tại Khoa Toán - Tin học. Bài giảng Giải tích hàm với các nội dung: không gian Mêtríc, không gian định chuẩn, ánh xạ tuyến tính liên tục, không gian Hilbert... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức, phục vụ cho quá trình học tập hiệu...

   73 p itc 27/04/2020 18 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về "Cơ sở của quang hình và quang sóng" bao gồm: NHững cơ sở của quang hình học, những cơ sở của quang học sóng, giao thoa sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p itc 27/04/2020 20 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về nền nhiễu xạ, nhiễu xạ từ khe hẹp, độ phân giải của khe hẹp và lỗ tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p itc 27/04/2020 19 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3A: Các giao thức tầng ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3A: Các giao thức tầng ứng dụng

  Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 3: Các thao tác tầng ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý của tầng ứng dụng, web và HTTP. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai đang muốn tìm hiểu. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   40 p itc 27/04/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số