• Bài giảng Luật phòng, chống tham nhũng

  Bài giảng Luật phòng, chống tham nhũng

  Bài giảng Luật phòng, chống tham nhũng trình bày những nội dung cơ bản được đưa ra trong Luật số 55/2005/QH11 như những vấn đề chung về tham nhũng và phòng chống tham nhũng; phòng ngừa tham nhũng; một số vấn đề cần công khai minh bạch; phát hiện tham nhũng.

   84 p itc 01/10/2015 1175 1

 • Bài giảng Luật Thương mại - ThS. Võ Thị Thúy Loan

  Bài giảng Luật Thương mại - ThS. Võ Thị Thúy Loan

  Dưới đây là bài giảng Luật Thương mại do ThS. Võ Thị Thúy Loan biên soạn. Bài giảng này cung cấp cho các bạn những kiến thức về pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật cạnh tranh; pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp; pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh – thương mại.

   289 p itc 01/10/2015 983 1

 • Bài giảng Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh - Thạch Kim Hiếu

  Bài giảng Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh - Thạch Kim Hiếu

  Bài giảng "Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh" do Thạch Kim Hiếu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chính Minh; truyền thống Đảng bộ và các bài học kinh nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p itc 24/02/2016 869 1

 • Bài giảng Luật kinh tế (Luật kinh doanh) - GV. Dương Kim Thế Nguyên

  Bài giảng Luật kinh tế (Luật kinh doanh) - GV. Dương Kim Thế Nguyên

  Dưới đây là bài giảng Luật kinh tế (Luật kinh doanh) do GV. Dương Kim Thế Nguyên thực hiện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về khái quát chung của luật kinh tế; pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh; pháp luật về phá sản.

   51 p itc 01/10/2015 747 1

 • Bài giảng Tâm lý học giáo dục đại học - TS. Đinh Phương Duy

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục đại học - TS. Đinh Phương Duy

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục đại học trình bày về khái quát chung về: Tâm lý học giáo dục Đại học, đặc trưng tâm lý của sinh viên Đại học, cơ sở tâm lý học của dạy học và giáo dục Đại học, nhân cách giảng viên đại học, giao tiếp sư phạm. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin hữu ích.

   27 p itc 05/09/2014 733 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 1: Giới thiệu tổng quan

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 1: Giới thiệu tổng quan

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về hệ điều hành Linux. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản như: Linux là gì? Lịch sử phát triển Linux, những đặc điểm chính của Linux, những mặt hạn chế của Linux, kiến trúc hệ thống Linux, các bản phân phối Linux,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p itc 23/04/2016 720 4

 • Bài giảng Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 và định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn - ThS. Phạm Tuấn Anh

  Bài giảng Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 và định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn - ThS. Phạm Tuấn Anh

  Bài giảng Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 và định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn giới thiệu tới các bạn về các nội dung được bổ sung trong Luật Đầu tư như bổ sung danh mục đầu tư, quy định áp dụng pháp luật đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư, quy định...

   64 p itc 01/10/2015 690 1

 • Bài giảng Hợp đồng lao động - NCS.TS. Phan Hải Hồ

  Bài giảng Hợp đồng lao động - NCS.TS. Phan Hải Hồ

  Bài giảng Hợp đồng lao động do NCS.TS. Phan Hải Hồ biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm hợp đồng lao động; ký kết hợp đồng lao động; chấm dứt hợp đồng lao động; giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động.

   68 p itc 01/10/2015 679 1

 • Bài giảng Hệ thống pháp luật - ThS. Đặng Thị Thu Trang

  Bài giảng Hệ thống pháp luật - ThS. Đặng Thị Thu Trang

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Hệ thống pháp luật của ThS. Đặng Thị Thu Trang sau đây để nắm bắt được những kiến thức về khái niệm hệ thống pháp luật; yếu tố của hệ thống pháp luật; ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật;...

   37 p itc 18/11/2015 671 1

 • Bài giảng Hành vi sức khoẻ và lí thuyết về hành vi - Trương Quang Tiến

  Bài giảng Hành vi sức khoẻ và lí thuyết về hành vi - Trương Quang Tiến

  Bài giảng Hành vi sức khoẻ và lí thuyết về hành vi nhằm phân tích được một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi sức khoẻ, nêu được lí do áp dụng các mô hình lí thuyết hành vi trong hoạt động nâng cao sức khoẻ và áp dụng được các lí thuyết để giải thích, dự đoán, đánh giá sự thay đổi hành vi sức khỏe. Mời các bạn tham khảo để...

   12 p itc 24/06/2015 629 1

 • Bài giảng Chương 2: Giáo dục và sự phát triển nhân cách

  Bài giảng Chương 2: Giáo dục và sự phát triển nhân cách

  Khái niệm về sự phát triển nhân cách, nhân cách con người Việt Nam truyền thống và hiện đại, những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách, vai trò chủ đạo của giáo dục trong sự phát triển nhân cách là những nội dung chính trong bài giảng chương 2 "Giáo dục và sự phát triển nhân cách". Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p itc 21/05/2016 628 2

 • Bài giảng Các chỉ số sức khoẻ và quản lý thông tin y tế -ThS. Nguyễn Tấn Đạt

  Bài giảng Các chỉ số sức khoẻ và quản lý thông tin y tế -ThS. Nguyễn Tấn Đạt

  Sau khi kết thúc bài này học viên có khả năng: Nêu được các khái niệm, vai trò và các dạng thức của thông tin y tế, nêu được các đặc tính của thông tin y tế, trình bày được các nhóm thông tin y tế cơ bản, cách tính và ý nghĩa một số chỉ số sức khoẻ cơ bản, trình bày được hệ thống quản lý thông tin trong ngành y tế.Tham khảo để học tập...

   54 p itc 24/06/2015 585 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số