Ebook Tổ chức kinh doanh nhà hàng: Phần 1 - PGS.TS. Trịnh Xuân Dũng

Ebook "Tổ chức kinh doanh nhà hàng: Phần 1" trình bày nội dung qua các chương sau: Khái niệm về dịch vụ phục vụ ăn uống và nhà hàng, phát triển hình ảnh nhà hàng, xác định địa thế của nhà hàng, thực đơn của nhà hàng. Mời các bạn tham khảo để học tập hiệu quả hơn.