• Giáo trình Mô phỏng hệ thống viễn thông

  Giáo trình Mô phỏng hệ thống viễn thông

  Nội dung giáo trình gồm bốn chương chính: tổng quan về các hệ thống thông tin, các yếu tố tác động, các thông số cần đánh giá và khái quát chung về kĩ thuật mô phỏng.

   158 p itc 31/03/2020 11 0

 • Giáo trình Hiến pháp tư sản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Hiến pháp tư sản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Hiến pháp tư sản giới thiệu lịch sử lập hiến; những chế định cơ bản của luật Hiến pháp như hình thức nhà nước, đảng chính trị, chế độ bầu cử, Nguyên thủ quốc gia, Nghị viện, Chính phủ, Tòa án trên thế giới. Giáo trình gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   74 p itc 26/02/2020 29 0

 • Giáo trình Hiến pháp tư sản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Hiến pháp tư sản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình với nội dung từ chương 6 trở đi. Nội dung giáo trình giới thiệu lịch sử lập hiến; những chế định cơ bản của luật Hiến pháp như hình thức nhà nước, đảng chính trị, chế độ bầu cử, Nguyên thủ quốc gia, Nghị viện, Chính phủ, Tòa án trên thế giới. Giáo trình dành cho sinh viên khoa...

   48 p itc 26/02/2020 33 0

 • Giáo trình lý thuyết thống kê - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

  Giáo trình lý thuyết thống kê - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

  Giáo trình được biên soạn bởi trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nội dung gồm 7 chương: giải tích kết hợp, sự kiện và xác suất, biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên nhiều chiều, hội tụ ngẫu nhiên, thống kê mô tả, lý thuyết ước lượng. Để nắm chắc kiến thức phục vụ công tác học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   145 p itc 19/08/2019 19 0

 • Giáo trình Toán cao cấp A2 - ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

  Giáo trình Toán cao cấp A2 - ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

  Giáo trình được biên soạn bởi trường Đại học quốc gia Tp.HCM trung tâm phát triển công nghệ thông tin, trình bày nội dung về phép tính vi phân hàm nhiều biến, cực trị có điều kiện, giá trị lớn nhất nhỏ nhất, tích phân bội, tích phân kép, giới hạn và tính liên tục, đạo hàm của hàm ẩn... Giáo trình là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các...

   126 p itc 19/08/2019 27 0

 • Giáo trình Hướng dẫn ôn tập Triết học Mác - Lênin

  Giáo trình Hướng dẫn ôn tập Triết học Mác - Lênin

  Giáo trình với mục đích giúp cho người học nắm được một cách có hệ thống những nguyên lý cơ bản của Triết học Mác-Lênin và những quan điểm của Đảng ta vận dụng vào cách mạng Việt Nam. Phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu, củng cố kiến thức môn Triết học Mác - Lênin một cách dễ dàng và hiệu quả.

   108 p itc 23/07/2019 13 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình với mục đích hiểu rõ quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Đảng và những hoạt động toàn diện của Đảng. Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Làm rõ những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam. Tổng kết những kinh nghiệm của lịch sử giúp...

   148 p itc 23/07/2019 21 0

 • Giáo trình Logic học - Học thuyết về bản chất

  Giáo trình Logic học - Học thuyết về bản chất

  Giáo trình gồm các nội dung: bản chất là cơ sở của sự hiện hữu; các quy định thuần túy của sự phản tư; sự đồng nhất; sự khác biệt hay sự phần biệt; biện chứng của sự khác biệt; cơ sở; sự hiện hữu; sự vật và các thuộc tính của nó; chất liệu và hình thức... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết các nội dung.

   197 p itc 23/07/2019 15 0

 • Giáo trình Đại cương về Logic

  Giáo trình Đại cương về Logic

  Giáo trình với các nội dung: đối tượng của Logic học, các đặc điểm của Logic học, sự hình thành và phát triển của Logic học, ý nghĩa của Logic học, nội hàm và ngoại diên của khái niệm, quan hệ giữa các khái niệm, các loại khái niệm, đặc điểm chung của phán đoán, phân loại phán đoán, ngoại diên của chủ từ và vị từ trong phán đoán, đặc...

   82 p itc 23/07/2019 22 0

 • Giáo trình Logic chuyên ngành (Giáo trình dành cho sinh viên ngành Triết học)

  Giáo trình Logic chuyên ngành (Giáo trình dành cho sinh viên ngành Triết học)

  Giáo trình Logic chuyên ngành được cấu trúc thành 5 chương, bài học với các nội dung như sau: mệnh đề lôgic; hợp giải trong logic mệnh đề; logic vị từ; hợp giải trong logic vị từ; Relevant logic. Mời các bạn cùng tìm hiểu về giáo trình đặc biệt giáo trình dành cho sinh viên ngành Triết học.

   115 p itc 23/07/2019 20 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương

  Giáo trình Tâm lý học đại cương

  Nội dung giáo trình gồm: tâm lý học là một khoa học; đối tượng của tâm lý học; bản chất hiện tượng tâm lý người; các loại hiện tượng tâm lý; ý thức và vô thức; hoạt động giao tiếp và nhân cách; các thuộc tính của chú ý; chức năng của ngôn ngữ; nhận thức cảm tính; vài trò của cảm giác và tri giác; các quá trình cơ bản của trí nhớ;...

   27 p itc 23/07/2019 22 0

 • Giáo trình Tâm lý học

  Giáo trình Tâm lý học

  Giáo trình với các nội dung: những vấn đề chung của tâm lý học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người; sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức; các quá trình nhận thức; cảm giác và tri giác; tư duy và tưởng tượng; ngôn ngữ và nhận thức; nhân cách và sự hình thành nhân cách; sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội. Mời...

   41 p itc 23/07/2019 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số