Giáo trình môn Toán rời rạc: Phần 2

Giáo trình môn Toán rời rạc: Phần 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số bài toán tối ưu trên đồ thị; cây; đồ thị phẳng và tô màu đồ thị; đại số Boole (khái niệm, hàm Boole, mạch lôgic, cực tiểu hoá các mạch lôgic).

Từ khóa: Toán rời rạc, Giáo trình môn Toán rời rạc, Bài toán tối ưu trên đồ thị, Đồ thị phẳng, Tô màu đồ thị, Đại số Boole

pdf 101 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:63 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận