Giáo trình môn Toán rời rạc: Phần 1

Giáo trình môn Toán rời rạc: Phần 1 sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về thuật toán; bài toán đếm; đồ thị; đồ thị Euler và đồ thị Hamilton. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

Từ khóa: Toán rời rạc, Giáo trình môn Toán rời rạc, Bài toán đếm, Đồ thị Euler, Đồ thị Hamilton, Đồ thị hàm số

pdf 66 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:189 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận