Giáo trình Luật Hình sự

Giáo trình Luật Hình sự cung cấp cho người học các khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam; khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam; tội phạm; cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm,...Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Giáo trình Luật Hình sự, Luật Hình sự, Luật hình sự Việt Nam, Đạo luật hình sự Việt Nam, Cấu thành tội phạm, Mặt khách quan của tội phạm

doc 113 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:28/08/2017 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận