Giáo trình Luật La Mã - TS. Nguyễn Ngọc Điện

Giáo trình Luật La Mã giúp sinh viên nắm được những nguyên lý cơ bản về dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng dân sự đã được tiếp thu và phát triển có chọn lọc từ Luật La Mã vào hệ thống pháp luật châu Âu lục địa sau này. Giáo trình là tài liệu học tập cho sinh viên ngành Luật và những ai quan tâm tìm hiểu về hình thành và phát triển luật La Mã.

Từ khóa: Giáo trình Luật La Mã, Luật dân sự La Mã, Luật hôn nhân gia đình La Mã, Luật tố tụng dân sự La Mã, Luật châu Âu lục địa, Luật thế giới

pdf 125 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2014 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận