Ebook Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính: Phần 1

Ebook Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính phần 1 trình bày các nội dung chính sau: tìm hiểu về máy vi tính, tìm hiểu và sửa chữa, cài đặt hệ điều hành, làm quen, sửa chữa và khắc phục sự cố trên Windows XP, can thiệp hệ điều hành Windows Registry. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook để nắm chi tiết nội dung.