Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Thiết kế và thi công tủ đựng vật dụng của giảng viên bảo mật bằng vân tay

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Thiết kế và thi công được tủ đựng vật dụng cho giảng viên bảo mật bằng vân tay. Giúp việc gửi đồ của giảng viên trở nên nhanh chóng, thuận tiện và nâng cao khả năng bảo mật.