Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Thiết kế và thi công mô hình xe lăn tự hành trong nhà dùng camera 3D

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Thiết kế và thi công mô hình xe lăn tự hành trong nhà dùng camera 3D” sử dụng laptop xử lý được tín hiệu từ camera 3D Realsense sau đó giao tiếp với Arduino Nano là bộ xử lý tín hiệu điều khiển động cơ đặt dưới xe để điều khiển xe lăn điện.