Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Thiết kế và thi công hệ thống giám sát trang trại chăn nuôi

Với đề tài này mục tiêu mà nhóm đề ra là tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn và PLC S7 – 1200 và các ứng dụng trong thực tế. Từ đó thiết kế và thi công mô hình trang trại chăn nuôi tự động. Bên cạnh đó là điều khiển và giám sát hoạt động của mô hình trên máy tính.