• Báo cáo: Cấp cứu trước viện ở nông thôn

  Báo cáo: Cấp cứu trước viện ở nông thôn

  Báo cáo: Cấp cứu trước viện ở nông thôn trình bày về hệ thống cấp cứu tại thành thị/ nông thôn; làm thế nào để thiết lập và đánh giá hệ thống cấp cứu và tài liệu thực hành. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực y học.

   33 p itc 28/11/2014 233 1

 • Báo cáo: Nghiên cứu thực trạng cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện tại Hà Nội

  Báo cáo: Nghiên cứu thực trạng cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện tại Hà Nội

  Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu thực trạng cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện tại Hà Nội nhằm mô tả hoàn cảnh, nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến ngừng tuần hoàn ngoại viện; đánh giá thực trạng cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện tại Hà Nội của TTCC 115, từ đó có cơ sở xây dựng giải pháp để nâng cao năng lực của...

   27 p itc 28/11/2014 242 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số