• Ebook Năng lực quản lí và phát triển chương trình giáo dục ở trung học phổ thông

  Ebook Năng lực quản lí và phát triển chương trình giáo dục ở trung học phổ thông

  Ebook "Năng lực quản lí và phát triển chương trình giáo dục ở trung học phổ thông" trình bày quy trình phát triển chương trình nhà trường THPT; biết tổng hợp, phân tích, tổ chức đánh giá các đề xuất phát triển chương trình nhà trường và quản lí phát triển chương trình một cách khoa học, cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết...

   64 p itc 27/07/2020 218 1

 • Special Eurobarometer European Commission Social values, Science and Technology Fieldwork : January

  Special Eurobarometer European Commission Social values, Science and Technology Fieldwork : January

  Social values, Science and Technology Fieldwork : January - February 2005 Publication : June 2005 Special Eurobarometer 225 / Wave 63.1 – TNS Opinion & Social This survey was requested by Directorate General Research and coordinated by Directorate General Press and Communication. This document does not represent the point of view of the European Commission. The interpretations and opinions contained in it are solely those of the authors.

   336 p itc 08/01/2013 209 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số