• Ebook Steve Jobs - Walter Isaacson

    Ebook Steve Jobs - Walter Isaacson

    Với kết cấu nội dung gồm 42 chương, cuốn sách "Steve Jobs" giới thiệu đến các bạn những nội dung thời niên thiếu, bị bỏ rơi và được lựa chọn, cặp đôi khác thường hai người cùng tên Steve, bỏ giữa chừng, bắt đầu và điều chỉnh, thiền và nghệ thuật thiết kế trò chơi,... Đây là cuốn tiểu sử độc nhất vô nhị về Steve Jobs, trích lời tác...

     491 p itc 28/02/2018 82 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số