Tài liệu nổi bật
 • Bài giảng Thị trường tài chính - Ths. Trần Phương Thảo

  Bài giảng Thị trường tài chính - Ths. Trần Phương Thảo

  Cùng tìm hiểu bài giảng này với các kiến thức sau: Tổng quan về thị trường tài chính, các định chế tài chính trung gian, tổng quan về thị trường tài chính, hàng hóa trên thị trường tài chính, phát hành và giao dịch chứng khoán.

   19 p itc 29/06/2017 265 1

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 5 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 5 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế nhằm trình bày về các nội dung chính sau đây: khái niệm cán cân thanh toán quốc tế, đặc điểm cán cân thanh toán quốc tế, nội dung chủ yếu của cán cân thanh toán quốc tế, hạng mục thường xuyên / cán cân tài khoản vãng lai.

   30 p itc 29/06/2017 237 1

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 4 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 4 - ĐH Ngoại thương

  Phương thức thanh toán và các tập quán quốc tế liên quan nằm trong bài giảng cán cân thanh toán quốc tế nhằm trình bày về các phương thức thanh toán, công cụ chính được sử dụng trong quá trình thanh toán, nguồn luật điều chỉnh phương thức thanh toán quốc tế.

   54 p itc 29/06/2017 262 1

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 1 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 1 - ĐH Ngoại thương

  Phần 1 Tổng quan về thanh toán quốc tế nhằm trình bày về khái niệm thanh toán quốc tế, các chủ thể tham gia thanh toán quốc tế, phân loại tiền tệ chủ yếu trong thanh toán quốc tế, phân loại thời gian trong thanh toán quốc tế, phân loại các công cụ trong thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán quốc tế, đặc điểm thanh toán quốc tế.

   81 p itc 29/06/2017 277 1

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 3 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 3 - ĐH Ngoại thương

  Trong phần 3 Các phương tiện thanh toán quốc tế nằm trong bài giảng cán cân thanh toán quốc tế nhằm trình bày về nguồn gốc hình thành và phát triển của phương tiện thanh toán quốc tế, khái niệm hối phiếu, các bên tham gia hối phiếu, đặc điểm chung của hối phiếu.

   90 p itc 29/06/2017 251 1

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 2 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 2 - ĐH Ngoại thương

  Nội dung chính trong phần 2 Tỷ giá hối đoái - Thị trường ngoại hối nằm trong bài giảng cán cân thanh toán quốc tế nhằm trình bày về noại hối (Foreign Exchange), tỷ giá hối đoái (Exchange rate), cách yết tỷ giá (E/R quotation) , xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo (Cross E/R), các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái, các...

   106 p itc 29/06/2017 316 1

 • Bài giảng Thị trường trái phiếu - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Thị trường trái phiếu - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Thị trường trái phiếu do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày khái niệm và các yếu tố của trái phiếu, các loại trái phiếu, rủi ro trong đầu tư trái phiếu, lợi suất của trái phiếu, giao dịch trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán hóa.

   19 p itc 29/06/2017 239 1

 • Bài giảng Thị trường tiền tệ - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Thị trường tiền tệ - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Thị trường tiền tệ có nội dung trình bày khái niệm và phân loại, các chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ, các công cụ trên thị trườn tiền tệ, một số nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ, thị trường tiền tệ liên ngân hàng, thị trường mở.

   14 p itc 29/06/2017 242 1

 • Bài giảng Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày khái niệm công ty cho thuê tài chính, các nghiệp vụ của công ty cho thuê tài chính, cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động, nguyên tắc kế toán đối với hoạt động cho thuê tài chính và thuê hoạt động, quy trình nghiệp vụ cho thuê tài chính.

   11 p itc 29/06/2017 274 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản của hệ thống tài chính và thị trường tài chính, thị trường tài chính, các định chế tài chính.

   16 p itc 29/06/2017 253 1

 • Bài giảng Forex căn bản - Chương 2 (Bài 1): Support & Resitance

  Bài giảng Forex căn bản - Chương 2 (Bài 1): Support & Resitance

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Forex căn bản - Chương 2 (Bài 1): Support & Resitance" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Support & Resitance là gì, đặc điểm của Support & Resitance, thiết lập Support & Resitance.

   8 p itc 29/06/2017 257 1

 • Bài giảng Forex căn bản - Chương 2 (Bài 3): Fibonacci

  Bài giảng Forex căn bản - Chương 2 (Bài 3): Fibonacci

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Forex căn bản - Chương 2 (Bài 3): Fibonacci" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: dãy số fibonacci, fibonacci thoái lui, khi fibonacci thất bại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p itc 29/06/2017 246 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số