Giáo trình Pháp luật đại cương - LS.ThS. Bùi Ngọc Tuyền, LS.ThS. Trần Anh Thục Đoan

Giáo trình Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự trong hệ thống Pháp luật Việt Nam. Đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức Pháp luật chuyên ngành giúp sinh viên biết áp dụng Pháp luật trong cuộc sống làm việc của mình, nhất là đối với sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, vừa cần những lý luận cơ bản về Pháp luật vừa cần những kiến thức Pháp luật chuyên ngành về kinh doanh.

Từ khóa: Pháp luật đại cương, Giáo trình Pháp luật đại cương, Khoa học pháp lý, Pháp luật Việt Nam, Luật kinh doanh, Bản chất pháp luật

pdf 158 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2014 | Lượt xem:191 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận