• Giáo trình Hiến pháp tư sản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Hiến pháp tư sản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Hiến pháp tư sản giới thiệu lịch sử lập hiến; những chế định cơ bản của luật Hiến pháp như hình thức nhà nước, đảng chính trị, chế độ bầu cử, Nguyên thủ quốc gia, Nghị viện, Chính phủ, Tòa án trên thế giới. Giáo trình gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   74 p itc 26/02/2020 56 0

 • Giáo trình Hiến pháp tư sản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Hiến pháp tư sản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình với nội dung từ chương 6 trở đi. Nội dung giáo trình giới thiệu lịch sử lập hiến; những chế định cơ bản của luật Hiến pháp như hình thức nhà nước, đảng chính trị, chế độ bầu cử, Nguyên thủ quốc gia, Nghị viện, Chính phủ, Tòa án trên thế giới. Giáo trình dành cho sinh viên khoa...

   48 p itc 26/02/2020 69 0

 • Ebook Pháp luật đại cương – Dung cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp: Phần 2

  Ebook Pháp luật đại cương – Dung cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các nội dung: luật hôn nhân và gia đình; luật lao động; pháp luật kinh doanh; luật dân sự và luật tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết các nội dung kiến thức.

   258 p itc 26/02/2020 39 1

 • Ebook Pháp luật đại cương – Dung cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp: Phần 1

  Ebook Pháp luật đại cương – Dung cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp: Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook bao gồm: những vấn đề lý luận chung về nhà nước pháp luật; những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật; vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;...

   157 p itc 26/02/2020 41 1

 • Một số đánh giá và giải pháp hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam

  Một số đánh giá và giải pháp hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam

  Bài viết đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong pháp luật Việt Nam về chống chuyển giá, đồng thời đưa ra một số đề xuất cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.

   12 p itc 30/01/2020 33 0

 • Thực trạng không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Thực trạng không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp thảo luận nhóm, thảo luận tay đôi và phương pháp thống kê, so sánh để nghiên cứu thực trạng không tuân thủ thuế của doanh nghiệp (DN) trong giai đoạn 2013- 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Các số liệu phản ánh sự không tuân thủ thuế thể hiện qua những vi phạm pháp luật thuế Việt Nam của DN,...

   12 p itc 30/01/2020 47 0

 • Luật thương mại năm 2005 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật: Phần 2

  Luật thương mại năm 2005 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật: Phần 2

  Luật Thương mại năm 1997 đã có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam, từng bước đưa hoạt động thương mại vào nề nếp, khuyến khích và phát triển hoạt động thương mại hợp pháp, ngăn chặn và xử lý các hành vi bất hợp pháp gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p itc 30/12/2019 69 0

 • Luật thương mại năm 2005 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật: Phần 1

  Luật thương mại năm 2005 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật: Phần 1

  Luật Thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 10 tháng 5 năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1998. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất từ trước đến nay quy định thống nhất về hoạt động thương mại trên lãnh thổ Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ luật...

   124 p itc 30/12/2019 71 0

 • Từ những thành công ban đầu đến những bước tiếp theo của công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam

  Từ những thành công ban đầu đến những bước tiếp theo của công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam

  Bài viết đề cập đến mục đích của cải cách hành chính ở Việt nam trong 20 năm đổi mới; hiện tại và triển vọng sắp tới; đề xuất một số nội dung về cải cách hành chính cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

   6 p itc 30/12/2019 22 0

 • Quản lí đào tạo ở các trường đại học địa phương thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội - Các yếu tố ảnh hưởng

  Quản lí đào tạo ở các trường đại học địa phương thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội - Các yếu tố ảnh hưởng

  Quản lí đào tạo của các trường đại học địa phương thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cần gắn chặt với đặc điểm, điều kiện nguồn lực của nhà trường, phù hợp với nhu cầu nhân lực và tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bài viết này tập trung vào phân tích những nội dung quản lí đào tạo cũng như làm rõ...

   8 p itc 30/12/2019 27 0

 • Bản tin Pháp luật - Số 48/2014

  Bản tin Pháp luật - Số 48/2014

  Bải tin với các nội dung bảo hiểm những điểm mới cơ bản trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; dự án đầu tư trong nước không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư; từ 07/2015 kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định 20 tỷ đồng; nhận định về chính sách và pháp luật; danh mục văn bản mới ban hành từ ngày 10/12/2014 đến ngày 16/12/2014.

   7 p itc 20/09/2019 39 0

 • Bản tin Luật bảo hiểm Việt Nam năm 2015

  Bản tin Luật bảo hiểm Việt Nam năm 2015

  Các nội dung của bản tin bao gồm: xếp loại lại các doanh nghiệp bảo hiểm; chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; sự tham gia của chủ đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam; dịch vụ bảo hiểm qua biên giới; điều Kiện của Cổ đông trong doanh nghiệp bảo hiểm; nghiệp nụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm và hoa hồng; tái...

   15 p itc 20/09/2019 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số