Giáo trình MS Excel cho Toán đại học: Phần 1 - TS. Nguyễn Phú Vinh (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

 Giáo trình MS Excel cho Toán đại học của TS. Nguyễn Phú Vinh biên soạn gồm 11 chương. Phần 1 có nội dung gồm trình bày các vấn đề cơ bản như sau: Các đặc trưng của Excel, tính toán trên ma trận, phương trình đại số và siêu việt, toán tài chính, phương trình vi phân thường bậc nhất, tích phân, giới hạn dãy số và hàm số. Mời các bạn tham khảo.