Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Mô hình toán ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình điều khiển dự trữ. Cuối chương có phần bài tập và phụ lục để người học có thể ôn tập và cũng cố kiến thức.