Ebook Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân: Phần 1 - NXB Hồng Đức

Ebook Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân: Phần 1 trình bày những quy định chung về hành nghề y, dược tư nhân (điều kiện chung về hành nghề y, dược tư nhân, hành nghề y tư nhân, hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân,hành nghề dược tư nhân,...). Mời các bạn tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung.