Ebook Nguyễn Khắc Viện - Tự truyện: Phần 1

Nhiều tác phẩm của bác sỹ Nguyễn Khắc Viện cho đến nay vẫn còn những giá trị lớn lao. Qua tác phẩm của ông, bất cứ người nào đều có thể tìm thấy một người bạn, một người thầy, một người ông với kiến thức uyên thâm và lòng bác ái. Mời các bạn cùng tìm hiểu một số tác phẩm của ông quan phần 2 cuốn sách.

Từ khóa: Nguyễn Khắc Viện, Tự truyện Nguyễn Khắc Viện, Câu truyện dưỡng sinh, Hướng về tổ quốc, Nhịp cầu văn hóa, Nguyễn Khắc Viện - Tự truyện

pdf 175 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:28/08/2017 | Lượt xem:55 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận