Ebook Nguyễn Khắc Viện - Tự truyện: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Nguyễn Khắc Viện - Tự truyện, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vì hạnh phúc trẻ thơ, vì tương lai đất nước, phụ lục kể chuyện Việt kiều. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận