Ebook Ngoại ô: Phần 1

Nguyễn Đình Lạp là một nhà văn, nhà báo giai đoạn 1930-1945. Tác giả của nhiều bức tranh hiện thực về Hà Nội. Mời các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời nhà văn Nguyễn Đình Lạp và bài phóng sự Thanh niên trụy lạc của ông qua phần 1 cuốn sách.

Từ khóa: Ebook Ngoại ô, Tiểu thuyết Ngoại ô, Tiểu thuyết phóng sự, Nguyễn Đình Lạp, Tiểu thuyết Nguyễn Đình Lạp, Thanh niên trụy lạc

pdf 117 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:28/08/2017 | Lượt xem:66 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận