Ebook Ngoại ô: Phần 2

Mặc dù mất sớm vào năm mới 39 tuổi, nhưng các tác phẩm của Nguyễn Đình Lạp có những đóng góp giá trị với nền văn học Việt Nam, đặc biệt là thể loại phóng sự văn học. Mời các bạn tham khảo nội dung tiểu thuyết "Ngoại ô" qua phần 2 cuốn sách.

Từ khóa: Ebook Ngoại ô, Tiểu thuyết Ngoại ô, Tiểu thuyết phóng sự, Nguyễn Đình Lạp, Tiểu thuyết Nguyễn Đình Lạp, Phóng sự văn học

pdf 188 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:28/08/2017 | Lượt xem:64 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận