Ebook Mạng máy tính: Phần 2 - NXB Giáo Dục

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 3 chương 5,6,7: Chương 5. Trình bày về các kỹ thuật mạng LAN, rất cần thiết với những người thiết kế và xây dựng mạng cũng như người sử dụng, chương 6. Trình bày về mạng Internet với họ giao thức rất nổi tiếng TCP/IP, được ứng dụng rộng rãi, chương 7. Giới thiệu về mạng không dây, cụ thể là các khái niệm về mạng không dây, các chuẩn 802.11, phương pháp lắp đặt và bảo mật, hệ thống mạng không dây đang dần thay thế mạng có dây. Mong rằng nội dung giáo trình sẽ giúp cho bạn đọc những kiến thức cần thiết, làm cơ sở để có thể đi sâu thiết kế, làm cho các mạng máy tính.

Từ khóa: Mạng máy tính, Kỹ thuật mạng LAN, Thiết kế và xây dựng mạng, Hệ thống mạng không dây, Lắp đặt và bảo mật mạng

pdf 111 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/04/2019 | Lượt xem:33 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận