Ebook Kinh tế học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kinh tế học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức về kinh tế học vĩ mô (giới thiệu về kinh tế học vĩ mô, sản lượng và tổng cầu, chính sách tài khóa và ngoại thương, chính sách tiền tệ và tài khóa,...) và kinh tế thế giới. Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế học, Kinh tế học vĩ mô, Chính sách tài khóa, Chính sách tiền tệ, Kinh tế thế giới, Chu kỳ kinh doanh

pdf 349 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:09/01/2018 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận