Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 1 - NXB Tổng Hợp Đồng Nai

Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" do NXB Tổng Hợp Đồng Nai phát hành cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế học - Nghiên cứu về chi phí cơ hội, cung và cầu; khái niệm về độ đàn hồi và thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất; sản xuất, chi phí và thu nhập của doanh nghiệp; cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận bình thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học, Cạnh tranh hoàn hảo, Độc quyền, Lợi nhuận kinh tế, Lợi nhuận bình thường, Thặng dư người tiêu dùng

pdf 128 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:09/01/2018 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận