Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc - Liệt Tử và Dương Tử: Phần 1

Cuốn sách "Đại cương Triết học Trung Quốc - Liệt Tử và Dương Tử" là một cuốn sách dịch thuật và chú giải các tác phẩm của Liệt Tử và Dương Tử, 2 nhà tư tưởng học của Trung Quốc. Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc - Liệt Tử và Dương Tử - Phần 1 này sẽ giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung liên quan như: Nhân vật Liệt Ngự Khấu, nguồn gốc tác phẩm Xung hư chân kinh, tư tưởng của Liệt Tử, tư tưởng của Dương Tử,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Từ khóa: Triết học Trung Quốc, Đại cương Triết học Trung Quốc, Tư tưởng phương Đông, Tư tưởng của Liệt Tử, Tư tưởng của Dương Tử

pdf 64 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/07/2019 | Lượt xem:11 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận