Ebook Chim bách thanh: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Chim bách thanh" giới thiệu tới người đọc các câu chuyện: Chim bách thanh, cái tổ, nghe lời mẹ khuyên, cái đuôi ngoe nguẩy, lão chuột sa bẫy, chuyện xóm gà, hạt vừng kênh kiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Chim bách thanh, Nghe lời mẹ khuyên, Cái đuôi ngoe nguẩy, Lão chuột sa bẫy, Chuyện xóm gà, Hạt vừng kênh kiệu

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:28/08/2017 | Lượt xem:63 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận