Ebook Chim bách thanh: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các truyện: Một ngày của trâu và lợn, đông qua xuân tới, nghé tũn, bầu và bí, tiên chuột, chuột nhắt tin mèo, hoàn bi vân xanh, lời dặn thiêng liêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Chim bách thanh, Một ngày của trâu và lợn, Đông qua xuân tới, Chuột nhắt tin mèo, Hoàn bi vân xanh, Lời dặn thiêng liêng

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:28/08/2017 | Lượt xem:61 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận