Đề cương luật dân sự

Điều 1 của Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua tại kì họp thứ 7 Quốc hội khoá XI ngày 14-06-2005 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2006
quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.- quan hệ cơ bản và chủ yếu của xã hội do nhiều ngành luật điều chỉnh nên Luật dân sự chỉ điều chỉnh một phần các quan hệ đó.
Phạm vi của các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân mà Luật dân sự điều chỉnh được xác định như sau:

Từ khóa: Luật dân sự Việt Nam, Quan hệ tài sản, Quan hệ nhân thân, Quan hệ nhân thân, Các quyền dân sự, Nghị định của Chính phủ

doc 41 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận