Bài thuyết trình Chuyên đề đồ thị Hamilton

Bài thuyết trình với các nội dung giới thiệu Hamilton, định nghĩa, chú ý, định lý về đồ thị Hamilton, tìm chu trình Hamilton của đồ thị, cấu trúc dữ liệu, mô tả thuật toán, nhận xét, một số bài toán có liên quan đến đồ thị Hamilton. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

Từ khóa: Chuyên đề đồ thị Hamilton, Định nghĩa đồ thị Hamilton, Định lý về đồ thị Hamilton, Chu trình hamiloton của đồ thị, Mô tả thuật toán

ppt 22 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:19/08/2019 | Lượt xem:13 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận