Bài tập Xác suất thống kê - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Tài liệu cung cấp cho người học các câu hỏi theo từng dạng bài tập về biến cố và xác suất, biến ngẫu nhiên, các biến ngẫu nhiên đặc biệt, vector ngẫu nhiên, ước lượng tham số thống kê, kiểm định giả thiết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Xác suất thống kê, Bài tập xác suất thống kê, Toán xác suất thống kê, Vector ngẫu nhiên, Biến cố và xác suất, Tham số thống kê

pdf 35 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:09/01/2018 | Lượt xem:212 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận