Tuyển tập Tự lực văn đoàn: Phần 1 (Tập 1) - NXB Hội Nhà Văn

Tuyển tập này sẽ giúp bạn đọc thấy được những quan niệm của "Tự lực văn đoàn" về sự cách tân xã hội và văn học, thông qua các tác phẩm của các nhà văn chủ chốt của nhóm, thấy được những đóng góp của họ về nội dung tư tưởng trong bối cảnh xã hội đương thời và những cách tân của họ trong văn chương Việt Nam ở giai đoạn 1930 - 1945. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo "Tuyển tập Tự lực văn đoàn: Phần 1 (Tập 1)".

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Tuyển tập Tự lực văn đoàn, Nhân vật văn học, Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết lạnh lùng, Tiểu thuyết đời mưa gió

pdf 351 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:31/01/2015 | Lượt xem:189 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận