Tạp chí Y học cộng đồng: Số 4/2020

Tạp chí Y học cộng đồng: Số 4/2020 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả phân tích các dưới nhóm về đáp ứng điều trị và sống còn không tiến triển của ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV có đột biến Egfr điều trị Gefitinib, nghiên cứu phân lập Isoflavonoid từ rễ củ sắn dây bằng nhựa hấp phụ H103, sàng lọc hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số mẫu tinh dầu sả chanh trồng ở Tuyên Quang,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.