Tạp chí Bản tin Cảnh giác Dược số 3 năm 2018

Tạp chí trình bày sử dụng thuốc trong thai kỳ thúc đẩy an toàn và giảm thiểu nguy cơ; nhiễn toan Lactic liên quan đến Linezolid; tổng kết hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc; điểm tin cảnh giác Dược. Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết nội dung kiến thức.