Luật kinh tế

Là những quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống kinh tế ,từ hoạt động
quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho tới các hoạt động cụ thể
trong đầu tư ,kinh doanh của các tổ chức và cá nhân. Các hoạt động không
chỉ dừng trong phạm vi của một quốcgia mà còn trải rộng trên phạm vi của
khu vực và thế giới, cụ thể:

Từ khóa: trắc nghiệm luật kinh tế, , học luật kinh tế, bài giảng luật kinh tế, ôn thi luật kinh tế, phương pháp học luật kinh tế, giáo trình luật

ppt 46 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận