Khởi nghiệp trong nông nghiệp hiện trạng và một vài giải pháp

Bài viết nghiên cứu hiện trạng khởi nghiệp trong nông nghiệp từ đó đưa ra các giải pháp như về mặt nhà nước, doanh nghiệp khởi nghiệp để cải thiện khởi nghiệp trong nền nông nghiệp ở nước ta hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.