Giáo trình môn học Mạng máy tính - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình môn học Mạng máy tính - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề gồm nội dung chương 5 trở đi. Nội dung phần này giới thiệu về giao thức TCP/IP, hệ điều hành mạng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các kỹ thuật viên, quản trị viên về hệ thống mạng.

Từ khóa: Mạng máy tính, Quản trị mạng máy tính, Hệ thống mạng máy tính, Công nghệ mạng máy tính, Giao thức mạng, Hệ điều hành mạng

pdf 39 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/03/2016 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận