Ebook Tuyển tập Nam Cao: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Tuyển tập Nam Cao". Phần 2 gồm có những tác phẩm như: đời thừa, sao lại thế này, cười, quên điều độ, nước mắt, bài học quét nhà, xem bói, mò sâm-banh, nổi truân chuyên của khách má hồng,... Mời các bạn cùng đọc tuyển tập truyện.