Ebook Sổ tay tự luyện tập yoga: Phần 2 - NXB Mỹ Thuật

Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 tiếp tục trình bày tới bạn đọc nội dung phương pháp điều tức yoga, phương pháp yoga suy tưởng, phương pháp yoga thả lỏng tinh thần, phương thức sống và thái độ sống, tác dụng của yoga trong cuộc sống của 5 chương còn lại.