Bài giảng Tâm lý học giáo dục đại học - TS. Đinh Phương Duy

Bài giảng Tâm lý học giáo dục đại học trình bày về khái quát chung về: Tâm lý học giáo dục Đại học, đặc trưng tâm lý của sinh viên Đại học, cơ sở tâm lý học của dạy học và giáo dục Đại học, nhân cách giảng viên đại học, giao tiếp sư phạm. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin hữu ích.