Bài giảng Cờ vua - ĐH Phạm Văn Đồng

Bài giảng Cờ vua cung cấp cho sinh viên hệ thống các tri thức cơ bản trong môn cờ vua, các phương pháp giảng dạy, tập luyện, luật cờ vua, phương pháp tổ chức thi đấu và làm trọng tài môn Cờ Vua.