Bài giảng Chức năng nhà nước - TS Đỗ Minh Khôi

Bài giảng Chức năng nhà nước thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương trình bày về khái niệm chức năng nhà nước, phân loại chức năng nhà nước, hình thức, phương pháp thực hiện chức năng.