Bài giảng Bất thường ống tiêu hoá - Th.S Hà Tố Nguyên

Bài giảng với các nội dung: hẹp thực quản, phân loại hẹp thực quản, hẹp tá tràng, hẹp hồi tràng, tắc ruột phân xu, u nang buồng trứng, viêm phúc mạc phân xu... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.