Bộ sưu tập tài liệu Thương mại điện tử

Chuyên ngành Thương mại điện tử - Ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức về Quản trị Chiến lược, Quản trị Tài chính, Quản trị Nhân sự, Quản trị Sản xuất, Quản trị Marketing và Quản trị hệ thống Thông tin. Đây là 6 trụ cột chính về kiến thức cho mọi nhà quản lý, kinh doanh trong thời đại công nghệ thông tin. Bộ sưu tập sau đây tuyển chọn các tài liệu phù hợp với chuyên ngành trên nhằm phục vụ sinh viên Chuyên ngành Thương mại điện tử - Ngành Quản trị kinh doanh.