Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 30/2018

Tạp chí với các bài viết: thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ đề án 844 năm 2019; hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên miền Trung-Tây Nguyên; vốn ngoại đổ mạnh vào Startup cung cấp thông tin bất động sản; Đại sứ quán Mỹ tổ chức cuộc thi khởi nghiệp vì môi trường; VinaGroups: Mô hình kinh tế chia sẻ và tiêu dùng thông minh; trí tuệ nhân tạo công nghệ đột phá làm biến đổi thế giới; tám xu hướng tương lai của công việc (Tiếp theo và hết).